W maju bez zmian

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło właśnie PROJEKT OBWIESZCZENIA MINISTRA ZDROWIA w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 maja 2013 r.

Na liście nie ma leku na chorobę Niemanna-Picka typu C.