Polska w elicie Unii Europejskiej?

Kilka dni temu polska delegacja wróciła z tarczą z Brukseli odnosząc historyczny sukces negocjacyjny, a nasz kraj otrzyma 105,8 mld euro z unijnego budżetu na lata 2014-20.
Wielu polityków, z premierem Tuskiem na czele, oraz znanych i szanowanych ekonomistów zaczęło głośno mówić, że Polska nie tylko aspiruje, ale wręcz dołączyła do elity najbardziej wpływowych i liczących się państw we Wspólnocie. Premier podkreślał jak ważną rolę odegrała nasza delegacja:

– Byłem gospodarzem spotkania kilkunastu premierów i ministrów spraw zagranicznych państw przyjaciół polityki spójności, dwukrotnie spotkałem się z przewodniczącym Rady Europejskiej Van Rompuyem, miałem obiad roboczy z Jose Manuelem Barroso, miałem bilateralne spotkania z prezydentem Francji, z kanclerz Niemiec, z premierem Słowacji, premierem Łotwy.

Co to ma wspólnego z Filipem i jego zmaganiami z chorobą?

Wczoraj Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2013 r.
Niestety na liście świadczeń refundowanych nie znalazł się lek na chorobę Niemanna-Picka typu C. To kolejna aktualizacja listy od czasu złożenia przez podmiot odpowiedzialny (producenta Zavesci) wniosku o refundację. Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez Stowarzyszenie Chorych na Niemanna-Picka i Choroby Pokrewne, wszystkie procedury związane z rozpatrzeniem wniosku zostały zakończone. Szanse na to, że lek będzie kiedykolwiek refundowany bardzo zmalały. Istnieje wprawdzie teoretyczna szansa, że Zavesca znajdzie się na liście w maju, ale wymaga to dobrej woli ze strony Ministra Zdrowia i jego urzędników. Dobrej woli, której niestety nie dostrzegamy od lat!

W ten sposób Polska dołącza do innej, w tym wypadku niechlubnej, elity europejskiej. Leczenie chorych na NPC jest w całości lub częściowo refundowane w 19 z 27 krajów Unii oraz w Szwajcarii i Norwegii. Polska wraz w Bułgarią, Cyprem, Estonią, Litwą, Łotwą, Maltą i Rumunią leczenia nie finansuje! Podobnie jest w przypadku wielu innych chorób rzadkich. W ocenie instytucji unijnych Polska znajduje się też na szarym końcu w procesie wdrażania Narodowych Planów na rzecz chorób rzadkich.

Koszty refundacji leczeniach Zavescą (przy założeniu, że nie pojawi się nowy, tańszy lek – napiszemy o tym wkrótce), w latach 2014-20, przy obecnej cenie detalicznej, wyniosą wg naszych szacunków w granicach 0,03% (trzech setnych procenta) kwoty wynegocjowanej przez ekipę premiera Tuska.