Francja jako przykład…

Pan Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych dr Wojciech Matusewicz w połowie ubiegłego roku udzielił kolejnego interesującego wywiadu dla portalu RynekZdrowia.pl. Opowiedział w nim między innymi o tym jak z leczeniem chorób rzadkich radzi sobie Francja.

Przykładem tego odmiennego systemu jest podejście do leczenia chorób rzadkich i ultrarzadkich. – We francuskiej agencji oceny technologii medycznych HAS efektywność kosztowa nie jest praktycznie brana pod uwagę. Dostęp do innowacyjnych leków jest we Francji niemal natychmiastowy. Jednocześnie Francja, dzięki nieprawdopodobnym nakładom socjalnym, ma najlepszy narodowy program leczenia chorób rzadkich i ultrarzadkich w Europie. Paradoksalnie, wydatki na leki sieroce nie są dużo większe niż w Polsce. Sukces polega na konstrukcji programu wspartego otoczeniem socjalnym, rehabilitacyjnym i opiekuńczym – zaznaczył Wojciech Matusewicz.

W Polsce tymczasem, nie dość, że brakuje wsparcia socjalnego dla chorych i ich rodzin, to zapis w ustawie re-fundacyjnej dotyczący sztywno ustalonego wskaźnika inkrementalnego, wynoszącego 3-krotność PKB, co oznacza, że praktycznie żaden z leków sierocych nie spełni tego kryterium.

Cały artykuł na stronie rynekzdrowia.pl